Umíme důvěryhodně úřadovat? | Konference
Umíme důvěryhodně úřadovat?

Důvěryhodnost elektronických právních jednání ve veřejné správě

Konference přináší komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů v různých řízeních a situacích zejména se zaměřením na státní správu a samosprávu.

Podrobně rozebereme dopady zásadních legislativních změn, které přináší rok 2020 - nový zákon o právu na digitální služby, novela zákona o bankách, která zavádí tzv. bankovní identitu a rozsáhlá novela právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Jaké budou mít reálné dopady výše uvedené změny na státní správu a samosprávu? Jaké budou dopady na privátní sféru a jaké příležitosti tyto změny přinesou? Jaké budou dopady změn na nás na občany? Je veřejná správa schopná tyto změny zajistit v očekávaném rozsahu a kvalitě?

Účastníci konference obdrží unikátní materiál popisující životní cyklus elektronického dokumentu v kontextu rozsáhlých změn právního prostředí v letech 2020+. Na závěr konference proběhne otevřená diskuse s odborníky na uvedenou problematiku.

Odborný garant konference: Institut pro správu dokumentů

Závěrečná zpráva ke stažení ZDE.

Datum a čas

28/01/2020
09:00 - 16:00h

Místo

Hotel Grandior, Praha

Na Poříčí 1052/42

Praha 1

Mapa

Z programu

Ing. Robert Piffl | Co se chystá nového?
Přehled nové legislativy a očekávaných změn včetně dopadů nového zákona o právu na digitální služby. Základní informace o přípravě nového stavebního úřadu, změně přístupů k základním registrům a dalším připravovaným změnám právního řádu.

Tomáš Bezouška | Jak zajistit důvěryhodnost úřadu?
Nezbytné minimum pro zajištění důvěryhodnosti - důvěryhodný úřad, důvěryhodný proces, důvěryhodný výstup/dokument, důvěryhodný elektronický systém.

Mgr. Karolína Šimůnková | Jak správně doručovat dokumenty?
Popis životního cyklu od vyhotovení dokumentu až po jeho vypravení, včetně příkladů správné a nesprávné praxe.

Mgr. Petr Zábranský | Nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí
Co je nesprávný úřední postup a jaké jsou jeho právní následky? Jaké jsou dopady nesprávně vyhotoveného dokumentu veřejnoprávním původcem v různých životních situacích?

Ing. Martina Macek | Digitální kontinuita úřadu
Jak zajistit digitální kontinuitu úřadu, co je nutné pro správný postup a co naopak je zcela nadbytečné.

PhDr. Jiří Úlovec | Vyhodnocení akčních plánů pro nápravu současného stavu eSSL a služeb vytvářejících důvěru u veřejnoprávních původců
Seznámení s aktuální situací u veřejnoprávních původců, aktuální informace o dalším postupu a návrhu dalších opatření.

Celý program

Přednášející


PhDr. Jiří Úlovec
ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra

Ing. Robert Piffl
Document Management Expert
Vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů.Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Tomáš Bezouška
Specialista správy dokumentů, DELTA ADVISORY a.s., President Institutu pro správu dokumentů
Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli architekta kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj.

Mgr. Karolína Šimůnková
metodik, Národní archiv
Karolína Šimůnková vystudovala Právnickou fakultu UK a Filozofickou fakultu UK. Od roku 2003 působila v Národním archivu v oddělení předarchivní péče, v letech 2012 – 2013 působila jako metodik spisové služby na odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Od roku 2013 působí v Národním archivu nejprve jako vedoucí oddělení fondů státní správy z let 1945 - 1992, nyní jako metodik v oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů. Externě vyučuje na FF UK v rámci oboru Veřejná správa a spisová služba.

Ing. Martina Macek
Lektorka a akreditovaná auditorka Institutu pro správu dokumentů (IPSD z. s.),
Vystudovala Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, je akreditovaná lektorka a akreditovaná auditorka Institutu pro správu dokumentů (IPSD z. s.), odbornice v oblasti dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem. Externě vyučuje na katedře aplikované informatiky Jihočeské univerzity.

Ing. Miroslav Kunt
archivář, Národní archiv

Mgr. Petr Zábranský
Senior advokát, ROWAN LEGAL
Petr Zábranský je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL se specializací na sporovou agendu, ať už jde o řízení před soudem či rozhodčí řízení, a dále na správní právo, insolvence a trestní právo. Má zkušenosti se zastupováním klientů ve správních řízeních i při následném soudním přezkumu rozhodnutí správních orgánů.

Další akce pořadatele

IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

22/09/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Elektronická identifikace po 2.7.
 • Elektronické právní jednání v HR
 • Elektronické spisy
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

20/10/2020

Lindner Hotel, Bratislava

 • Obrana proti kybernetickým útokom
 • Umelá inteligencia v IT bezpečnosti
 • Riadenie rizík
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

03/11/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Bankovní identita
 • Data a datové analýzy
 • Obrana proti kybernetickým útokům
Document Management Conference SK
Document Management Conference SK

31/12/2020

Termín a místo budou upřesněny

 • Automatizované vyťažovanie dokumentov
 • Moderné ECM systémy
 • Elektronické právne konanie
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Bankovní identita srozumitelně a prakticky
 • Napojení na NIA a základní registry
 • BankID pro soukromý sektor
 • Potenciál pro digitalizaci firem
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
IT Security Workshop
IT Security Workshop

26/05 - 28/05/2020

online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Umělá inteligence v detekci hrozeb
 • Řízení rizik
Document Management Conference
Document Management Conference

12/05/2020

online

 • Digitalizace procesů
 • Elektronické právní jednání
 • Moderní ECM systémy
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ
Data Management Workshop
Data Management Workshop

09/10/2019

Konferenční centrum City, Praha

 • Efektivní správa dat
 • Zabezpečení dat
 • Právní rámec práce s daty

Partneři konference

Partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.