Umíme důvěryhodně úřadovat? | Konference
Umíme důvěryhodně úřadovat?

Prezentace ke stažení

09:00 - 09:15
Robert Piffl | Úvod do problematiky
Stručný úvod do problematiky důvěryhodnosti elektronických dokumentů.
Stručný úvod do problematiky důvěryhodnosti elektronických dokumentů.
prezentace ke stažení
09:15 - 10:15
Robert Piffl | Co se chystá nového?
Přehled nové legislativy a očekávaných změn včetně dopadů nového zákona o právu na digitální služby. Základní informace o přípravě nového stavebního úřadu, změně přístupů k základním registrům a dalším připravovaným změnám právního řádu.
Přehled nové legislativy a očekávaných změn v roce 2020 včetně dopadů nového zákona o právu na digitální služby. Novelizace právního řádu v souvislosti s využíváním údajů ze základních registrů, zákon o právu na digitální služby, elektronická identifikace a změny od 1.7.2020, základní informace o připravovaném stavebním zákonu a jeho dopadům na evidenci dokumentů.
prezentace ke stažení
10:15 - 11:00
Tomáš Bezouška | Jak zajistit důvěryhodnost úřadu?
Nezbytné minimum pro zajištění důvěryhodnosti - důvěryhodný úřad, důvěryhodný proces, důvěryhodný výstup/dokument, důvěryhodný elektronický systém.
Nezbytné minimum pro zajištění důvěryhodnosti - důvěryhodný úřad, důvěryhodný proces, důvěryhodný výstup/dokument, důvěryhodný elektronický systém. Principy důvěryhodnosti dokumentu (integrita a autenticita), právní náležitosti důvěryhodnosti dokumentu (analog vs digitál), zachování důvěryhodnosti v čase (analog vs digitál), principy důvěryhodnosti eletronického systému (nejen) spisové služby.
prezentace ke stažení
11:00 - 11:20
Coffee Break
11:20 - 11:50
Mgr. Petr Zábranský | Nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí
Co je nesprávný úřední postup a jaké jsou jeho právní následky? Jaké jsou dopady nesprávně vyhotoveného dokumentu veřejnoprávním původcem v různých životních situacích?
Co je nesprávný úřední postup a jaké jsou jeho právní následky? Jaké jsou dopady nesprávně vyhotoveného dokumentu veřejnoprávním původcem v různých životních situacích?
prezentace ke stažení
11:50 - 12:20
Karolína Šimůnková | Jak správně doručovat dokumenty?
Popis životního cyklu od vyhotovení dokumentu až po jeho vypravení, včetně příkladů správné a nesprávné praxe.
Popis životního cyklu od vyhotovení dokumentu až po jeho vypravení, včetně příkladů správné a nesprávné praxe.
prezentace ke stažení
12:20 - 13:05
Tomáš Bezouška | Průběžné vzdělávání jako nezbytná součást správného úřadování
Bez průběžného a kvalitního vždělávání nelze v současné době plnit neustále se zvyšující požadavky a nároky (požadavky na průběžné vzdělávání, možnosti certifikovaného vzdělávání a zvyšování kvalifikace).
Bez průběžného a kvalitního vždělávání nelze v současné době plnit neustále se zvyšující požadavky a nároky (požadavky na průběžné vzdělávání, možnosti certifikovaného vzdělávání a zvyšování kvalifikace).
prezentace ke stažení
13:05 - 13:50
Oběd
13:50 - 14:20
Ing. Martina Macek | Digitální kontinuita úřadu
Jak zajistit digitální kontinuitu úřadu, co je nutné pro správný postup a co naopak je zcela nadbytečné.
Jak zajistit digitální kontinuitu úřadu, co je nutné pro správný postup a co naopak je zcela nadbytečné.
prezentace ke stažení
14:20 - 14:50
Miroslav Kunt | Příprava a průběh skartačního řízení
Komplexní postup při výběru archiválí ve skartačním řízení.
Komplexní postup při výběru archiválí ve skartačním řízení.
prezentace ke stažení
14:50 - 15:20
Jiří Úlovec | Vyhodnocení akčních plánů pro nápravu současného stavu eSSL a služeb vytvářejících důvěru u veřejnoprávních původců
Seznámení s aktuální situací u veřejnoprávních původců, aktuální informace o dalším postupu a návrhu dalších opatření.
Seznámení s aktuální situací u veřejnoprávních původců, aktuální informace o dalším postupu a návrhu dalších opatření.
prezentace ke stažení
15:20 - 16:00
Panelová diskuze

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.